MANDYLIKE’S LÄGER SOMMAREN 2008


Instruktör Mirjam Axner


Painstaker väntar på sin tur


Painstaker lämnar av sin tennisboll under övervakning av Mirjam och Fia


Leif och Icon


Jörgen och Outward tränar närsök


Ann och Pommac