Resultat Röntgen Höfter och Armbågar
för Labrador Retriever


Totalt antal valpar Röntningsbar ålder
HD-röntgade
Utan anm.
Anm AD Utan anm Anm
348
339
319
311

8

310
302
8

Sist röntgade kullen är I-kullen född 2016 där 8/9 hundar är röntgade i dagsläget.


Det finns ytterligare information att läsa på labrador.nu