SJCH MANDYLIKE'S FEALTY FOREVER
IRA

Föräldrar Avkommor Meriter/resultat
Kull 1
6 valpar födda 940413
e. S33043/90 Rambo of Downfarm
u. S11569/91 SJCH M Fealty Forever
S33758/94 M Keen King Uppflyttad lydnad 2
   
S22759/94 M Kindhearted Kinsman 1 ukl jaktprov
   
S22760/94 M Kindly Friend  
   
S22761/94 M Kenzo Kid SLCH
  SVCH
  SJCH
  Godkänd anl.klass viltspår
  Godkänd ekl sök
  Certpoäng spår
  Godkänd BOK-prov
  2 ukl utställning
   
S33762/94 M Keep In Mind Tjänstehundcert bevakning
  Godkänd akl spår
  Godkänd karaktär
   
S33763/94 M Keep It Up 2 nkl jakt
  2 ukl utställning
Kull 2
7 valpar födda 950416
e. S22076/93 Debside Ambrose
u. S11569/91 SJCH M Fealty Forever
S31810/95 M Miraculous Master

Certpoäng ekl spår
Uppflyttad lydnad 3
LP 1 och LP2
Godkänd karaktär
Optigentestad normal/clear
1 ukl utställning
   
S31811/95 M Mostly Merry 1 nkl jakt
Godkänd anl.klass viltspår
   
S31812/95 M Maybe Moviestar 2 nkl jakt
   
S31813/95 M Mindful Mate Godkänd hkl spår
Godkänd karaktär
   
S31814/95 M Many Moments Uppflyttad lkl spår
Uppflyttad lydnad 2
Godkänd karaktär
   
S31815/95 M Morning Sun SVCH
1 nkl jakt
2 ökl utställning
   
S31816/95 Mine Mascot 3 ekl jakt
3 ökl utställning
Kull 3
5 valpar födda 970702
e DK 08383/91DKBCH DKJCH Dyras Trip
u. S11569/91 SJCH M Fealty Forever
S43562/97 M Royal Rock  
   
S43563/97 M Remember Me SJCH
Godk praktiskt jaktprov
Uppflyttad hkl spår
2 ukl utställning
Uppflyttad lydn 3
SVCH
Tjänstehund bevakning
   
S43564/97 M Regardful Angel SJCH
Godk praktiskt jaktprov
Godkänd hkl spår
Uppflyttad lydn 2
2 ukl utställning
Godkänd anl.klass viltspår
   
S43565/97 M Romantic Sprite  
   
S43566/97 M Rapid Star  
Kull 4
6 valpar födda 981117
e. S33856/98 Sulleyshill Greg
u. S11569/91 SJCH M Fealty Forever
S 56145/98 M Unmated  
   
S56146/98 M Unstinted Uppflyttad hkl spår
LP 2
Uppflyttad lyd.klass 3
MUH-test godkänd
Brons USM agility
   
S56147/98 M Unique 2 ukl jakt
LP 1
Uppflyttad lydnadsklass 3
Godk anl.kl viltspår
   
S56148/98 M Unlimited Godkänd anl.klass viltspår
Godkänd räddningshund
   
S56149/98 M Upright Godkänd anl klass viltspår
1 ukl jakt
2 ukl utställning
Godkänd MH-test
   
S56150/98 M Useful 1 ökl viltspår
1 ökl jaktprov

Tillbaka