SBCH SLCH Mandylike's Follow Me

Föräldrar Avkommor
Meriter/resultat
Kull 1

6 valpar födda 881211
e. S36616/85 Minnows Winter Whizz
u. S24558/84 SLCH SBCH M Follow Me

 

 

 

 

 

 

 

 

S10076/89 M Castro Fetch Uppflyttad lkl spår
  Godkänd BOK-prov
  1 ukl utställning
   
S10077/89 M Chess-Fetch 2 ökl jakt
  Godkänd ekl rapport
  Godkänd ekl spår
  Tjänstehundcert bevakning
  Godkänd BOK-prov
  Uppflyttad lydnad 3
  Mentaltestad 249 poäng
  1 ökl utställning
   
S10078/89 M Chiwa-Fetch  
   
S10079/89 M Caprice-Fetch  
   
S10080/89 M Chessy-Fetch Certpoäng spår
  Godkänd hkl sök
  Godkänd BOK-prov
  1 ökl utställning
   
S 10081/89 M Chris-Fetch Godkänd BOK-prov
  2 ökl utställning
Kull 2
6 valpar födda 900206
e. S16764/87 Like´ims Water Dancer
u. S24558/84 SLCH SBCH M Follow Me
S21615/90 M Enterprise Dainty 1 ökl jaktprov
  Certpoäng spår
  Uppflyttad lydnad 3
  Godkänd BOK-prov
  1 ökl utställning
   
S21616/90 M Expressive Cutie Certpoäng spår
  2 st 1:a pris lydnad elit
  Godkänd BOK-prov
   
S21617/90 M Envoy Bozo SLCH
  3 ökl jaktprov
  Godkänd hkl rapport
  Godkänd hkl spår
  2 ökl utställning
   
S21619/ M Element Fighter 1 ekl jakptorv
  Cert. utställning
   
S21619/90 M Early Action 2 ukl jakt
  2 ukl utställning
   
S21620/90 M Exality Aid  
Kull 3
4 valpar födda 911006
e. S16863/88 Like´ims Check Mate
u. S24558/84 SLCH SBCH M Follow Me
S64630/91 M Guidable Help Godkänd anl.klass viltspår
  1 ukl jaktprov
  1 ukl utställning
   
S64631/91 M Grasp Gaily 3 ökl jakt
  Uppflyttad lkl spår
  Uppflyttad lydnad 3
  Godkänd BOK-prov
   
S64692/91 M Gentility Gizz SBCH spår (53 cert)
  SLCH
  2 ekl jakt
  4:a SM spår Malmö 96
  1995, 18 placering
  1997, 15 placering
  1998, 20 placering
  Godkänd BOK-prov
   
S64633/91 M Greathearted Gleam 3 x 1 ekl jaktprov
  Godkänd ekl spår
  Uppflyttad lydnad 2
  Godkänd BOK-prov
  2 ökl utställning
   
   
   
   
Kull 4
2 valpar födda 921216
e. S33043/90 Rambo of Downfarm
u. S24558/84 SLCH SBCH M Follow Me
S 13025/93 M Ivory Ironman 1 ökl jakt
  Uppflyttad lkl spår
  Godkänd hkl sök
   
S13026/93 M Incredible Ixie SBCH spår (4 cert)
  2 ökl jakt
  SLCH
  Godkänd BOK-prov
  2 ökl utställning

Tillbaka