MANDYLIKE´S VERY VICTRIX
Trixa

Föräldrar Avkommor Meriter/resultat
Kull 1 - foto på förare med hund
6 valpar födda 120606
e.SE62981/2011 Portlick Ralph
u.S21731/2008 Mandylike's Very Victrix
SE43219/2012 Mandylike's Zonic
Certpoäng elit spår
SPH III
Uppflyttad elit spår
Genomförd MH
Uppflyttad till högre klass spår
SE43220/2012 Mandylike's Zoran  
SE43221/2012 Mandylike's Zamira Uppflyttad elit sök på 486,50
SÖKH II
SPH III
Uppflyttad till elit spår på 487 poäng
Uppflyttad lydnadsklass 3 på 166,5 poäng
LPI
Uppflyttad lydnadsklass 2 på 171 poäng
Uppflyttad till högre klass spår på 515,75 poäng
Uppflyttad till högre klass sök på 509 poäng
Uppflyttad till lägre klass sök på 246,5 poäng
Genomförd MH
Uppflyttad till lägre klass spår
SE43222/2012 Mandylike's Zeline  
SE43223/2012 Mandylike's Zola SGL WT open 1 vinnare
JRK WT vinnarklass  1 vinnare
JRK Markprov öppen Utmärkelse
1 ekl jakt
Godkänd kkl
2 x 1 pris ökl jakt
1:a pris nybörjarklass jakt
SE43224/2012 Mandylike's Zeal Godkänd doftprov III
Godkänd doftprov II
Godkänd doftprov I
Genomförd MH
Genomförd BPH
Kull 2 - foto på förare med hund
8 valpar födda 130801
e Conneywarren Lennie "Lennie"
u.S21731/2008 Mandylike's Very Victrix

SE48994/2013 Mandylike's Camaro Uppflyttning startklass lydnad
SÖKH III
SPH III
Uppflyttad till elit klass spår på 551poäng
Uppflyttad till elit klass sök på 502,75 poäng
Uppflyttad högre klass sök
Uppflyttad till högre klass spår på 492,75 poäng
Uppflyttad till lägre klass spår på 272 poäng
Genomförd MH


SE48995/2013 Mandylike's Cirrus 1 nkl jakt
SPH III
Uppflyttad till lydnadsklass 1 på 183,5 poäng
Uppflyttad till elit spår på 520 poäng
Uppflyttad till högre klass spår på 574,75 poäng
Uppflyttad till lägre klass spår
Genomförd MH
SE48996/2013 Mandylike's Clique Tjänstehundcert Patrullhund
2 nkl jakt
Genomförd MH
SE48997/2013 Mandylike's Corvette  
SE48998/2013 Mandylike's Concorde SeSpCh
SPH II
SÖKH III
Uppflyttad till elit klass spår på 551 poäng
Uppflyttad till elit klass sök på 542,75
Uppflyttad till högre klass spår
1 nkl jakt
Genomförd BPH
Uppflyttad lägre klass spår
SE48999/2013 Mandylike's Cupido Godkänd doftprov 1
SE49000/2013 Mandylike's Chiwas Certpoäng elit spår
Uppflyttad till elit spår på 521,25 poäng
LP 1, LP2, LP 3
Uppflyttad till högre klass spår på 505,75 poäng
Uppflyttad lägre klass spår
Genomförd MH
SE49001/2013 Mandylike's Celine Godkänd Doftprov I
Uppflyttad till lägre klass spår
Genomförd MH
   
  Mandylike's Devoted Dewon
SE23944/2014
2 ökl jakt
  J
Kull 3 - foto på förare med hund
8 valpar födda 140305
e Portkelfin Aspire of Astraglen
u.S21731/2008 Mandylike's Very Victrix
Uppflyttad lägre klass spår på 245,5 poäng
1 nkl jakt
Godkänd MH
Mandylike's Dayspring Didaros
SE23945/2014
Uppflyttad högre klass sök på 477,75 poäng
Uppflyttad lägre klass sök på 247 poäng
Godkänd MH
Mandylike's Double Drake
SE23946/2014
 
Mandylike's Dear Darling
SE23947/2014
 
Mandylike's Dashing Daisy
SE23948/2014
Uppflyttad till högre klass spår
Uppflyttad till lydnad 1 på 173,5 poäng
Uppflyttad till lkl spår
Genomförd MH
Mandylike's Dark Diamond
SE23949/2014
J
2 x 1 ökl jakt
1 nkl jakt
Mandylike's Dream Doll
SE23950/2014
Uppflyttad elitklass spår på 481,75 poäng
Uppflyttad startklass på 177,5 poäng
SPH II
SÖKH II
Uppflyttad till högre klass spår
Uppflyttad till elit sök
Uppflyttad till högre klass sök på 453,25 poäng
Uppflyttad till lägre klass spår
Mandylike's Dancing Queen
SE23951/2014

2x1 öppen klass

SGL Novice 2:vinnare
1 nkl jakt
Kull 4 - foto på förare med hund
9 valpar födda 2016-01-14
e SE15827/2016 Copperbirch Roosky
u.S21731/2008 Mandylike's Very Victrix
SE15914/2016 M Inter
Uppflyttad elit klass spår på 530,25 poäng
Uppflyttad högre klass spår på 565,75 poäng
Uppflyttad högre klass sök på 563,75 poäng
Uppflyttad till lägre klass spår
Uppflyttad lydnadsklass 2 på 174 poäng och 191 poäng
Godkänd MH
SE15915/2016 M Iver
Godkänd Doftprov I
SE15916/2016 M Izo
Uppflyttad lägre klass spår på 204 poäng
Uppflyttad lydnadsklass 1 på 170 poäng
Godkänd MH
SE15917/2016 M Iniki
Uppflyttad högre klass sök på 512,75 poäng
Uppflyttad högre klass spår på 452 poäng
Uppflyttad lägre klass spår på 214 poäng
Uppflyttning Startkl 168 poäng
Godkänd MH
SE15918/2016 M Inca
 
SE15919/2016 M Intra
Godkänd startklass lydnad
Godkänd Doftprov I
SE15920/2016 M Isy
3 nkl jaktprov
SE15921/2016 M Isala
Godkänd MH
SE15922/2016 M Ilona
 
 
Kull 5 - foto på förare med hund
5 valpar födda 2017-01-15
e SE10883/2016 Drumgoose Connemara
u.S21731/2008 Mandylike's Very Victrix
SE15842/2017 M Lancelot  
SE15843/2017 M Loreen Godkänd MH
SE15844/2017 M Loranga Genomförd BPH
SE15845/2017 M Lady Die  
SE15846/2017 M Lacey  

Tillbaka