MANDYLIKE´S NIMBLEWITTED NIP

Föräldrar Avkommor Meriter/resultat
Kull 1
7 valpar födda 090327
e.DKK reg. 23519/2007 Ffynongain Gunner (Taff)
u.S19879/2006 Mandylike's Nimblewitted Nip
S29478/2009 M Tale  
Taff
Ffynongain Gunner (Taff)
S29479/2009 M Tan Uppflyttad högre klass sök på 526 poäng
Genomförd MH
Uppflyttad lägre klass sök på 248,75 poäng
S29480/2009 M Tasty Genomförd MH
S29481/2009 M Toffee SPH III
Certpoäng elit spår
Uppfyttad elit spår på 505 poäng
Uppflyttad hkl spår på 534,75 poäng
Uppflyttad lydnad 3
Uppflyttad lydnad 2
Uppflyttad lägre klass spår
Godkänt MH
S29482/2009
M Treasure
 
S29483/2009 M Trusty  
S29484/2009 M Twinkle

RLD F

RLD N
Godkänd lägre klass spår
Uppflyttad lydnad 3 på 178,5 poäng
Genomförd MH
SE VCH
Kull 2
7 valpar födda 100224
e.DK06475/2008 Nutmeg Prince
u.S19879/2006 Mandylike's Nimblewitted Nip
SE23917/2010
M Unclouded
Godkänd elit spår
Uppflyttad elit spår på 494 poäng
Uppflyttad lydnad 3 på 171 poäng
Uppflyttad lydnad 2 på 176 poäng
Uppflyttad hkl spår på 516 poäng
Uppflyttad till lkl spår på 294,5 poäng

Nutmeg Prince "Shot"
SE23918/2010
M Unbounded
Uppflyttad lydnad 2
Uppflyttad till hkl spår på 464 poäng
SE23919/2010
M Unforgetable
Uppflyttad lägre klass spår
Godkänd MH
SE23920/2010
M Unstained
Uppflyttad lydnadsklass 2
Godkänd anl.klass viltspår
RLD N
Uppflyttad hkl spår
SE23921/2010
M Understanding
Uppflyttad till hkl spår på 528 poäng
Uppflyttad lydnad 3 på 161 poäng
Uppflyttad lydnad 2 på 181,5 poäng
SE23922/2010
M Umbel
 
SE23923/2010
M Umbra
Uppflyttad lydnad 2 på 178 poäng
Uppflyttad till lkl spår på 284,25 poäng
Godkänd MH

Tillbaka