SJCH MANDYLIKE'S BLISSFUL BEAN
Stina

Föräldrar Avkommor Meriter/resultat
Kull 1
7 valpar födda 031128 
e. S59687/2002  Cherrycombe Teal Of Lakedown 
u. S29753/2001   Mandylike's Blissful Bean 
 S10503/2004   Mandylike's Icon  Uppflyttad lkl spår
LP 1

Cherrycombe Teal of Lakedown
Godkänt MH
S10504/2004   Mandylike's Illusion  2 x 1 lydnad 2
LP 1
 S10505/2004   Mandylike's Imperator 
 S10506/2004   Mandylike's Infinity 
 S10507/2004   Mandylike's Imposing  8:e placering SM viltspår 2012
Vinst DM viltspår i SSRK södras regi
Se VCh
Godkänt MH
 S10508/2004   Mandylike's Immortelle   
 S10509/2004   Mandylike's Ideaed  Godkänt MH
Se SpCh
3 nkl jakt
Kull 2
8 valpar födda 041214
e. S41110/2003 Penydarren Pip
u. S29753/2001   Mandylike's Blissful Bean 
S12342/2005 Mandylike's Kensington

Penydarren Pip
S12343/2005 Mandylike's Kenswick
S12344/2005 Mandylike's Kentucky Uppflyttad ekl spår
1 NKL jaktprov
WT 83 poäng
Uppflyttad elit lydnad
Godkänd MH
S12345/2005 Mandylike's Kilkenny Uppflyttad lydnad 3 på 185,5 poäng
LP 1
Uppflyttad till lydn 2 på
184 poäng
S12346/2005 Mandylike's Kingston  
S12347/2005 Mandylike's Kampala Uppflyttad ekl spår på 530 poäng
LP 2
Godkänd MH-test
S12348/2005 Mandylike's Kashiwa Godkänd högre klass spår
Uppflyttad lydnad 2
S12349/2005 Mandylike's Kimberley
Kull 3
9 valpar födda 060204
e.S65254/2004 Whitecity Black
u. S29753/2001   Mandylike's Blissful Bean 
S19872/2006 Mandylike's Neverstop Godkänd MH-test

Whitecity Black
S19873/2006 Mandylike's Nonstop Rallylydnadsmästare
LP 3
LP 2
Godkänd högre klass spår
LP 1
Uppflyttad lydnad elit på 278 poäng
S19874/2006 Mandylike's Nobleman
S19875/2006 Mandylike's Noblesse 2 x 1 ekl jaktprov
1 cert elit spår
2 x 1 ökl jaktprov
WT 84 poäng
Uppflyttad lyd 3 på 188 poäng
Godkänd MH-test
2 ökl jakt
S19876/2006 Mandylike's Nightbird 2 jkl/bkl utställning
Godkänd MH-test
1 HP Nkl provbäst
SE SPCH
Uppflyttad lydnad elit
S19877/2006 Mandylike's Nectared  
S19878/2006 Mandylike's Nacre 1 ukl jaktprov - Finland
3 ökl jaktprov
S19879/2006 Mandylike's Nibmlewitted Nip Godkänd kkl
1 ökl, Sverige
1 ökl, Norge
1 nkl jakt

Kull 4

9 valpar födda 070429
e. KCAC02221401 Gameflight Goss
u. S29753/2001 SJCH Mandylike's Blissful Bean 
S37856/2007 Mandylike's Plymouth Godkänd ekl spår
Godkänd MH-test
Goss
Gameflight Goss
S37857/2007 Mandylike's Porsche godkänt praktiskt jaktprov
SE(JCH)
2x1 ökl jakt
1 nkl jakt
S37858/2007 Mandylike's Pontiac 2 ekl jaktprov
2 x 1 ökl jakt
1 nkl jakt
WT ökl 77 poäng
S37859/2007 Mandylike's Pommac 1 ekl jakt
Se SöCh
Uppflyttad ekl spår
Godkänd kkl
1 jkl/bkl utställning
2x1 ökl jaktprov
1 nkl jakt
Godkänd MH-test
S37860/2007 Mandylike's Promise Godkänd elit sök
Godkänd elit spår
Godkänd MH-test
SE LCH
Uppflyttad hkl sök
S37861/2007 Mandylike's Playboy  
S37862/2007 Mandylike's Painstaker Godkänd ekl spår
Uppflyttad lydn.klass elit
Godkänd MH-test
LP 1
S37863/2007 Mandylike's Primrose Uppflyttad lydn.klass elit
S37864/2007 Mandylike's Pea 1 ökl viltspår
Godkänd MH-test
Kull 5
1 valp född 080209
e. IKCW13815 DK FTCH DK TM
Clonbara Smiler af Rosefield
u. S29753/2001 SJCH Mandylike's Blissful Bean 

Jason
S21723/2008 Mandylike's Quattro Godkänd elit klass sök
Certpoäng elitklass spår
3 ökl jakt
Uppflyttad ekl sök på 495 poäng
Uppflyttad till hkl sök på 565,25 poäng
CERT spår på 573,25 poäng
1 Nkl. jaktprov
WT nkl 95 poäng
Godkänd MH-test

Tillbaka