MANDYLIKE'S FELICITY


Mandylike's Felicity och Bettan Svensson
(på bilden med Gunnar Wandel)